Kweekduivinnen 2019-11-06T14:14:20+00:00

M. & M. KRAMER

PASSIE VOOR DUIVEN!

Kweekduivinnen

Basis stamopbouw M. & M. Kramer

Klik hier voor: Stroomschema ‘Goeie Rooie’

Klik hier voor: Stroomschema ‘Mr. Veenendaal’

Klik hier voor: Stroomschema ‘Super Harry

Atessa

NL10-1525852

Inteelt Olympiade

B 11-6091822

Corina

NL11-1887749

Shannon

NL12-1467363

Saturnia

NL13-1093070

Zus Jens

NL13-1093085

Sensation – 2e NPO Winnares

NL14-1821224

Denise – 1e Asduif Jong Afd.6 NH 2014

NL14-1821242

Jasmijn – 2e Prov. winnares

NL15-1574046

Flatscreen II – 1e prijs winnares

NL15-1574057

Ginger

NL15-1574068

Golden Sanne – 1e Asduif Jong Afd.6 NH 2016

NL16-3637688

Svetlana

NL16-1434812

Ymke

NL17-3747346

Red Princess

NL17-1149741

Mei Xing – 4e Asduif Jong WHZB-TBOTB 2018

NL18-1771308

Summerbreeze – 4e Asduif Jong afd.6NH 2018

NL18-1771311