Kweekduivinnen 2022-02-16T11:56:41+00:00

M. & M. KRAMER

PASSIE VOOR DUIVEN!

Kweekduivinnen

Basis stamopbouw M. & M. Kramer

Klik hier voor overzicht nazaten:

Goeie Rooie‘ – ‘Mr. Veenendaal‘ – ‘Super Harry’

Inteelt Olympiade

B 11-6091822

Zus Jens (085)

NL13-1093085

Sensation – 2e NPO winnares 2014

NL14-1821224

Denise – 1e Prov. Jong ’14

NL14-1821242

Strong Lady

NL14-1821253

Jasmijn – 2e Prov. winnares 2015

NL15-1574046

Flatscreen II – 1e prijs winnares 2015

NL15-1574057

Ginger

NL15-1574068

Golden Sanne – 1e Prov.Jong ’16

NL16-3637688

Blue Fury – 8e Prov. winnares 2016

NL16-1407481

Red Princess

NL17-1149741

Ymke

NL17-3747346

Long Summer

CHN18-0260704

Mei-Xiu

NL18-1771263

Summerbreeze – 4e Prov. Jong 2018

NL18-1771311

Pepper Pot – 3e Prov. Jong Allr. 2019

CHN19-0369801

Summer Chique – 10e Nat.Asduif Jong Allround WHZB-TBOTB 2019

CHN19-0369810

Nairobi

NL19-1549523

Blue Javelin

NL19-1549603

La Femme TGV

NL19-2048643