Breeding cocks 2020-08-28T15:20:24+00:00

M. & M. KRAMER

PASSION FOR PIGEONS!

Breeding Cocks

Cees – 1st Prov. & 9th NPO-winner

NL07-1652079

The Prince – 5th NPO-winner

NL08-1374078

Mr. Veenendaal

NL 09-2031296

Pullo

NL10-1525877

Flatscreen I – 3rd NPO-winner

NL11-1586284

Fanger Doffer

NL12-5205408

SOK 122

NL13-1040122

Jens – 1st NPO-winner

NL13-1093086

Super Harry

NL14-1219787

Candyman

NL14-1769931

Blueliner – 29th Pipa Ranking LD ’15

NL14-1821196

Denton

NL14-1821244

Vitali

NL15-1574064

High Impact

NL15-1523523

Juno – 1st & 2nd NPO-winner

NL15-1574021

Dorian – 2nd NPO-winner

NL15-1574070

Black Mamba – 3rd NPO-winner

NL15-1574096

Winegum

NL16-1358172

TGV – 1e Asduif Dagfond WHZB-TBOTB ’18

NL16-1407526

Red Harry – 1st & 8th NPO-winner

NL16-1407531

Dixon

NL17-1100842

Inbred Daydream

NL17-1100757