Doffers 2020-10-22T11:15:03+00:00

M. & M. KRAMER

PASSIE VOOR DUIVEN!

Doffers

Amsterdammer – 9e NPO winnaar

NL17-1151020

1x Intertekst

Darius

NL17-1850000

Duncan – 4e NPO winnaar

NL17-3747342

1x Intertekst

38e Asduif Dagfond WHZB-TBOTB 2019 – 4 prijzen

90e Beste Dagfond duif Pipa-ranking 2019 – 3 prijzen

Son Black Mamba – 2e NPO winnaar

NL18-1771231

1x Intertekst

Cherry Picker – 2e NPO winnaar

NL18-1771238

1x Intertekst

97e Asduif Dagfond WHZB-TBOTB 2019 – 4 prijzen

Iron Man – 1e NPO winnaar

NL18-1771248

1x Intertekst

43e Asduif Dagfond WHZB-TBOTB 2019 – 4 prijzen

37e Beste Dagfond duif Pipa-ranking 2019 – 3 prijzen

Son Blueliner – 8e & 10e NPO winnaar

NL18-1771257

2x Intertekst

11e Asduif Dagfond WHZB-TBOTB 2019 – 4 prijzen

19e Beste Dagfond duif Pipa-ranking 2019 – 3 prijzen

Bakero – 1e NPO winnaar

NL18-3838089

1x Intertekst

Agile – 9e NPO winnaar

NL19-1549522

1x Intertekst